Назад

01-10-2017г.

Бушар Пер е Фис с нови визии за вината си от 2018

Eдин голям проект за Бушар Пер е Фис е в сила от октомври 2017. От избата работят върху редизайна на идентичността на визията в продължение на няколко месеца, което  доведе до еволюция на логото  и етикетирането.    

Основните цели са:    

фокус върху произхода на марката    

използване на силната идентичност на избата   

подсилване на стойността на възприятие   

сегментиране на вината в 3 колекции:    

Открития (Disocveries), Съкровища (Treasures) и Икони (Icones),  с осезаемо подобрение на качеството. 

Всяка колекция е съставена по следния начин:    

Открития = Регионални наименования + вина от Mâconnais + вина от Côte Chalonnaise Villages апелации   

Съкровища =вина от Côte de Beaune и Côte de Nuits Villages + Прьомие Крю вина

Икони = Гран Крю вина + емблематични Прьомие Крю вина (Beaune Grèves Vigne de l'Enfant Jésus, Beaune Clos de la Mousse, Beaune Clos Saint-Landry, Volnay Caillerets).

Чрез този проект избата създава една нова, обща визия за всички пазари.   

Убедени сме в положителното му въздействие и успех.