Условия за ползване

С използването на www.winebox.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.winebox.bg Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.winebox.bg, собственост на „Уайнбоскс” ЕООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между www.winebox.bg и Вас.

www.winebox.bg Ви предоставя възможност да закупувате предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Вие сте длъжен да се съобразявате и спазвате настоящите Общи Условия. Вие можете да извършвате валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.winebox.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се считате за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължавате да ги спазва.

1. Общи положения

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

„Уайнбокс” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: BG175378641, със седалище и адрес на управление България, област София (столица), община Столична, гр. София, ПК 1111, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. "Елисавета Багряна" 18, ет. 5, ап.14; с адрес за кореспонденция гр. София, ПК 1000, ул. "Искър" 33, ет. 5, Уайнбокс ЕООД, с имейл адрес за връзка: office@winebox.bg , и телефони за връзка: + 359 2 481 85 20; + 359 898 630 660, с управител Светла Карабаджакова, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.winebox.bg., което ще се нарича накратко от тук насетне “Продавач”.

www.winebox.bg е уебсайт за онлайн продажба на стоки и услуги, предоставяни от Продавача, и наричан накратко оттук насетне “Уебсайт”.

Под „стоки и услуги“, предоставяни от Продавача се разбира:

 • Вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
 • Куверти/ ваучери за обучения и събития, организирани от Уайнбокс ЕООД, дегустации и пазаруване на стоки;
 • Аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Продавачът не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в Уебсайта и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Уебсайтът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

„Клиентски профил” е информацията за Клиента (Има, Фамилия, Адрес, Телефон, Е-mail и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му в Уебсайта и съхранявана за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Уебсайта услуги.

С използването на Уебсайта Клиентът заявява, че е отговорен за поддържането на своя профил и парола и за защитен достъп до своя компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Уебсайта, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин от Уебсайта. Клиентът е отговорен за всички дейсности, които настъпват вследствие на използване на своята парола или профил.

Продавачът не носи отговорност за загуби или повреди, породени от неспазване на отговорностите и задълженията на Клиента, според тези установени Общи Условия.

За да закупи продукт или използва услуги, предлагани от този Уебсайт, Клиентът трябва да се регистрира и/или да предостави изисканата от Уебсайта информация. С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиентът заявява и гарантира, че:

(1) Има навършени 18 години;

(2) Използва своята действителна самоличност;

(3 ) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;

(4) Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна.

Електронна комуникация

Когато посещава нашият Уебсайт, купува продукти или услуги , или се отнася към нашия отдел „Връзка с нас”, посочен в раздел Контакти в Уебсайта, Клиентът комуникирас нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с Клиента чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Уебсайта, Клиентът се съгласява с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставяме електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

2. Поръчки за покупка

За да извърши покупка на предлаганите продукти и услуги от Уебсайта, Клиентът предоставя изискваната информация или да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и заявява съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:

 • Име
 • Фамилия
 • Адрес за доставка
 • Телефон
 • Е-mail адрес

С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиенът заявява и гарантира, че:

(1) Има навършени 18 години;

(2) Използва своята действителна самоличност;

(3) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;

(4) Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна;

(5) Е съгласен с „Общи Условия” на Уебсайта, като отбележи полето „Приемам условията за ползване на този Уебсайт.”.

Процес на поръчка

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

 1. Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока.
 2. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "Кошница" ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).
 3. В своята "Кошница" Клиентът има възможността да променя броя на всяка добавена стока, да премахва вече добавени стоки, както и да въведе промо код за отстъпка;
 4. След като финализира с редакцията на избраните стоки, Клиентът натиска бутона „Доставка“ в долния десен ъгъл на екрана и избира дали желае да използва вече направена регистрация в сайта, да пазарува без регистрация или да създаде такава, в случай, че не е регистриран. Клиентът попълва своите данни във формата. В долния ляв ъгъл на екрана Клиентът трябва да приеме условията за ползване на сайта, както и да избере дали желае да се абонира за E-mail бюлетин, оповестяващ новини и промоции.
 5. След като премине на третата, финална стъпка, Клиентът избира желания начин на плащане и натиска бутона „Завърши поръчката“.

Поръчката за покупка на стоки през Уебсайта се счита за извършена само след натискане на бутона "Завърши поръчката". В този случай се визуализира страница „Вашата поръчка е приета успешно!“, в която са изписани номер на поръчката, сума и начин на плащане.

При посочени непълни и/или неверни данни при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Уебсайта не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от Уебсайта чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента с данните на поръчката.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока.   

Нови условия и цени за доставка от 10 септември 2022 г.:      

3. Начини на плащане

Всички цени на стоки в Уебсайта са в български лев (BGN). Цените са с включен ДДС. Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка, посочени в т. 3 (1)

Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:

 1. Наложен платеж
 2. Pay Pall
 3. Банков превод по посочената по-долу банкова сметка

При заплащане от страна на Клиента чрез 2. Pay Pall или чрез 3. Банков превод, заявката се подава към куриера само и единствено след получаване на плащането в посочената тук сметка на Продавача:

Банкова сметка: BG47 UNCR 7000 1518 4861 12 в Уникредит Булбанк.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез 2. Pay Pall или чрез 3. Банков превод.

4. Цени за доставка

При заплащане в брой:

За територията на гр. София – 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при доставката на поръчка, заедно със стойността на поръчката. Доставката се извършва от служител на фирма Уайнбокс ЕООД.

За страната, извън гр. София – 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при доставката на поръчка, заедно със стойността на поръчката.

В случай, че не е изрично посочено предпочитание за куриер от страна на клиента, Уайнбокс ЕООД изпраща доставката с куриери „Transpress” или „Econt Express”.

При заплащане с Pay Pall:

За територията на гр. София – 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв. с ДДС се заплаща при доставката на поръчката.

За страната, извън гр. София –10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при доставката на поръчка, заедно със стойността на поръчката.

В случай, че не е изрично посочено от страна на клиента предпочитание за куриер, Уайнбокс ЕООД изпраща доставката с куриери „Transpress” или „Econt Express”.

При заплащане с Банков превод:

За територията на гр. София – 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при доставката на поръчката.

За страната, извън гр. София – 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при доставката на поръчка, заедно със стойността на поръчката.

В случай, че не е изрично посочено от страна на клиента предпочитание за куриер, Уайнбокс ЕООД изпраща доставката с куриери „Transpress” или „Econt Express”.

Всички доставки се извършват на територията на България.

За доставка извън територията на България се прилагат различни условия. Моля свържете се с нас на имейл: office@winebox.bg

5. Срокове за доставка

Най-късно до 2 (два) работни дни за територията на гр. София, ако са заявени до 11 ч., при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Pay Pall или с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

Най-късно до 4 (четири) работни дни – за територията на страната, ако са заявени до 11 ч., при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Pay Pall или с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, от служител на фирма Уанйбокс ЕООД за територията на гр. София, или от куриерска фирма за страната, извън София.

В случай, че Клиентът желае доставката му да бъде извършена чрез Куриер/Логистик избран от него и различен от тези, с които Продавачът работи, Клиентът е длъжен да уведоми Продавача за желанието си чрез имейл или като се свърже с Продавача на телефоните, посочени в раздел “Връзка с нас”.

Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Продавачът уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. Продавачът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и , в случай, че е извършено плащане по банков път или чрез Pay Pall или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продвачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

6. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на Клиента и отказ от направени поръчки

(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, следва да изпрати Формуляр за упражняване правото на отказ от договора, и след потвърждение от страна на Продавача за получен Формуляр, да върне стоката с ненарушена цялост. Продавачът е задължен да възстанови на Клиентъ в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентъ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

ДО
Управителя на Уайнбокс ЕООД

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................

– Поръчано на*/Получено на*

...................................................................................................................................................................

– Име на потребителя/ите

...................................................................................................................................................................

– Адрес на потребителя/ите

...................................................................................................................................................................


– Подпис на потребителя/ите

...................................................................................................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

...................................................................................................................................................................

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Илиенско шосе" 33, ет. 5, офис Уайнбокс ЕООД, или сканирано с подпис на клиента, на е-mail адрес office@winebox.bg .

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

- за всяка, поръчана от Клиента стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики;

- при загуба на документи за доставка на поръчката

(4) Клиентъ се задължава да съхранява получените от Уебсайта стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.( 1).

7. Описание на продукт

Уебсайтът се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продукти, поместени в него. Въпреки това не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уебсайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние.

ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА УЕБСАЙТА СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Обявяването, описанието или позоваването към продукт или услуга на този Уебсайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е уместно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи, имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

Всеки продукт предлаган на Уебсайта от Продавача се характеризира с

* име ( изписано, както на етикета на конкретния продукт)

* количество (изписано, както на етикета на конкретния продукт)

* цена в Български лева (изписана под наименованието на продукта )

8. Права и отговорности на Клиента и Продавача

Продавачът полага грижа информацията в Уебсайта да се поддържа актуална, но не гарантира за пълнотата на същата.

Продавачът не гарантира, че достъпът до Уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.

Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.

Клиентът е длъжен да обезщети Продавача за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата в Уебсайта.

9. Авторски права

Продавачът уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за същото. Освен, ако не е изрично писменно разрешено от Продавача, Клиентът се съгласява да не променя, отдава, наема, заема, продава, разпространява или създава производни на Уебсайта , изцяло или от части.

Уебсайтът на Продавача и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържанието на Уебсайта е изключителна собственост на Продавача и не може да бъде използвано за други цели освен за тези, посочени на Уебсайта.

Услугите и информацията предоставени тук са единствено за лично ползване на Клиента. Нищо от съдържанието на Уебсайта не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този Уебсайт към Клиента.

За неуредените от настоящите “Общи условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.11.2016 година.

©2016 „УАЙНБОКС“ ЕООД.

Всички права запазени.