Плащане и доставка

Нови условия и цени за доставка от 10 септември 2022 г::

1. Начини на плащане

Всички цени на стоки в Уебсайта са в български лев (BGN). Цените са с включен ДДС. Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка, посочени в т. 3 (1)

Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:

  1. Наложен платеж
  2. Pay Pall
  3. Банков превод по посочената по-долу банкова сметка

При заплащане от страна на Клиента чрез 2. Pay Pall или чрез 3. Банков превод, заявката се подава към куриера само и единствено след получаване на плащането в посочената тук сметка на Продавача: 

Банкова сметка: BG47 UNCR 7000 1518 4861 12   в Уникредит Булбанк.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез 2. Pay Pall или чрез 3. Банков превод.   

2. Цени за доставка

При заплащане в брой:

За територията на гр. София и за страната– 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката, заедно с дължимата сума за поръчаните продукти.

При избран метод на плащане в брой, таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при доставката на поръчката. 

При заплащане с Pay Pall:

За територията на гр. София и странтаа– 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00  лв. с ДДС се заплаща при превода, заедно с дължимата сума за поръчаните продукти.

При заплащане с Банков превод:

За територията на гр. София и страната – 10,00 лв с ДДС, независимо от стойността на поръчката. Таксата от 10,00 лв с ДДС се заплаща при превода, заедно с дължимата сума за поръчаните продукти.

В случай, че не е изрично посочено от страна на клиента предпочитание за куриер, Уайнбокс ЕООД изпраща доставката с куриери „Transpress” или „Econt Express”.

Всички доставки се извършват на територията на България.   

3. Срокове за доставка

Най-късно до 2 (два) работни дни за територията на гр. София, ако са заявени до 11 ч., при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Pay Pall или с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

Най-късно до 4 (четири) работни дни – за територията на страната, ако са заявени до 11 ч., при заявено плащане с Наложен платеж. При плащане с Pay Pall или с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.

Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, от служител на фирма Уанйбокс ЕООД за територията на гр. София, или  от куриерска фирма за страната, извън София. 

В случай, че Клиентът желае доставката му да бъде извършена чрез Куриер/Логистик избран от него и различен от тези, с които Продавачът работи, Клиентът е длъжен да уведоми Продавача за желанието си чрез имейл или като се свърже с Продавача на телефоните, посочени в раздел “Връзка с нас”. 

Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Продавачът уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. Продавачът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и , в случай, че е извършено плащане по банков път или чрез Pay Pall или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продвачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.