Назад

CANTINA BOLZANO 

Судтирол, Алто Адижде, Италия

www.kellereibozen.com

Издигайки се величествено нагоре от склоновете, можете да го видите надлъж и нашир. От есента на 2018 г. този блестящ куб е новото седалище на Cantina Bolzano. Нискоенергийната сграда обединява философията на практичност и екологична устойчивост по най-иновативния начин. Производствените съоръжения са интегрирани в склоновете и използват само принципите на гравитацията, без да се подпомагат от технически средства, които да пренасят гроздето бавно и внимателно надолу. Най-важните характеристики на тази всеобхватна концепция за устойчива енергия са постоянната температура на земята и естествената вентилация, като и двете допринасят изключително много за опазването на нашите природни ресурси.

Най-хубавите места на Cantina Bolzano са толкова разнообразни, колкото и самата земя: 340 хектара от най-добрите лозя в Болцано са разположени между 200 до 1000 метра над морското равнище.

224 члена на кооперацията, едно голямо семейство, което посвещава живота си на обработването на земите около Болцано и знае, че качеството е по-важно от количеството. Това сме ние. Това е Cantina Bolzano!